Občina Lukovica vsako drugo leto ob občinskem prazniku – obletnici rojstva Janka Kersnika, ki jo obeležujemo  4. septembra, podeljuje občinska priznanja in nagrade. S podeljevanjem priznanj je Občina začela leta 2004, 2005 in potem nadaljevala vsaki dve leti, ko se podeli največ pet plaket Občine Lukovica.

Priznanja Občine Lukovica se delijo na:

·        Častni občan Občine Lukovica (je lahko tudi oseba, ki ni občan občine Lukovica),

·        Plaketa Občine Lukovica

Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združevanj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem področju in drugih področjih.

Za pripravo predlogov podelitve občinskih priznanj na podlagi javnega razpisa je pristojen Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, ki ga imenuje Občinski svet.

Priznanja župana Občine Lukovica so:

·        Spominska plaketa z grbom Občine Lukovica,

·        Spominska medalja z likom Janka Kersnika, ki je lahko zlata, srebrna ali bronasta,

·        Županova pohvala (praviloma se podeljujejo ob zaključku šolskega leta)

Priznanja župana podeljuje župan na podlagi svoje odločitve. Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema katerega koli priznanja Občine.


ČASTNI OBČANI OBČINE LUKOVICA

Niko Kralj

za življenjsko delo na področju oblikovanja in arhitekture (1998)

Franc Capuder

posthumno, za življenjsko delo in trajen prispevek na kulturnem področju in pri razvoju čevljarskih dejavnosti v Lukovici (2002)

 

PREJEMNIKI PLAKET OBČINE LUKOVICA IN PRIZNANJ ŽUPANA

2017

Priznanje občine Lukovica

Stanislava Stopar. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Stanislavi Stopar za dolgoletno prizadevno delo na področju vzgoje in izobraževanja, prizadevno delo v javnem življenju ter društvih in delo v Občini Lukovica.

Andrej Svete. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Andreju Svetetu za izjemen prispevek k rasti vzgoje mladih, za njegovo skrb za vse generacije prebivalcev Občine Lukovica, za velik doprinos k ohranjanju in prezentaciji kulturne dediščine ter za prispevek k družbenemu in društvenemu življenju v Občini Lukovica.

Boštjan Gorenc Pižama. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Boštjanu Gorencu Pižami za izjemen ustvarjalni in prevajalski prispevek k slovenski literarni kulturi ter k prepoznavnosti in ugledu občine v slovenskem kulturnem prostoru.

Prof. dr. Anton Meden. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica prof. dr. Antonu Medenu za izjemen prispevek na področju vzgojno izobraževalnega, kulturnega in družbenega življenja in dela v Občini Lukovica

Društvo lastnikov gozdov Tisa Domžale. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Društvu lastnikov gozdov Tisa Domžale ob deseti obletnici delovanja in  prispevek  k izobraževanju in povezovanju lastnikov gozdov na območju Občine Lukovica.

 

2016

Plaketo župana občine Lukovica je ob 70.-letnici delovanja prejela Lovska družina Lukovica.

Bronasto priznanje župana občine Lukovica

Major, dr. Kušar Janez, veteran in častnik. Kot pripadnik MSNZ strukture je prejemnik najvišjega državnega priznanja, Častnega znaka Republike Slovenije, ima status vojnega veterana in je član predsedstva ZVVS Domžale ter podpredsednik pokrajinskega odbora ZVVS Lj.-okolica ter član ZSČ.

 

Nadporočnik Stopar Miran, veteran in častnik. Kot pripadnik MSNZ struktur je prejemnik najvišjega drž.avnega priznanja, Častnega znaka Republike Slovenije, ima status vojnega veteran in je član ZVVS ter član ZSČ.

 

Stotnik Pogačar Janez, veteran in častnik. Član ZVVS in član predsedstva ZSČ. Kot pripadnik Civilne zaščite je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in aktivnostih pred in po vojni.

 

Stotnik Goričan Lado, častnik. Kot častnik je aktivno sodeloval na ObŠTO Domžale v aktivnostih pred in po osamosvojitveni vojni.

 

Nadporočnik Stopar Toni, častnik. Kot častnik je aktivno sodeloval na ObŠTO Domžale v aktivnostih pred in po osamosvojitveni vojni.

 

Kveder Marjan, veteran. V vojni za Slovenijo je bil voznik reševalnega vozila in med je drugim sodeloval tudi pri reševanju ranjencev v bitki v Trzinu. Aktivno deluje v sekciji ZVVS Lukovica, kjer vestno opravlja tudi dolžnost praporščaka

 

Kastelic Danilo, veteran. Bil je udeleženec vojne za Slovenijo. Več let je bil član predsedstva območnega združenja ZVVS Domžale in aktiven v sekciji ZVVS Lukovica.

 

Cerar Anton, veteran. Bil je udeleženec vojne za Slovenijo in to v okviru Jurišnega odreda OŠTO Domžale. Aktivno deluje v sekciji ZVVS Lukovica

 

Stotnik Jarc Janez, veteran in častnik. V vojni za Slovenijo je bil poveljnik zaščitne čete ObŠTO Domžale, katere naloga je bila zavarovanje učnega centra Lokvanj na Mali Lašni in usposabljanje vojaških obveznikov, ki so pobegnili iz takratne JLA.

 

Habjanič Tone, veteran. Je član Policijskega veteranskega Združenja Sever. V vojni za Slovenijo je deloval kot rezervni miličnik na takratni postaji Milice Domžale. Je aktiven v Policijskem veteranskem društvu Sever Ljubljana, odbor Domžale in se udeležuje aktivnosti, ki jih izvaja sekcija ZVVS Lukovica.

 

2015

Priznanje Občine Lukovica

Mirko Bergant s Prevoj pri Šentvidu, poveljnik občinskega štaba civilne zaščite – plaketa za izjemen prispevek pri razvoju in krepitvi delovanja civilne zaščite v Občini Lukovica.

Anton Cirer iz Rafolč, izkušen čebelar in promotor čebelarstva - plaketa za izjemen prispevek k razvoju čebelarstva v Občini Lukovica.

Robert Kotnik s Prevoj pri Šentvidu, vrhunski športnik – plaketa za izjemen prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.

Miro Podbelšek iz Blagovice, 54 let član Prostovoljnega gasilskega društva Blagovica in več kot 40 let aktivni član Planinske zveze Slovenije – plaketa za izjemen prispevek na področju gasilstva in planinstva v Občini Lukovica.

2013

Priznanje Občine Lukovica

Silva Ovca iz Blagovice, rejnica in skrbnica otrokom že več kot 20 let – plaketa Občine Lukovica za dolgoletno požrtvovalno delo pri vzgoji otrok.

Franci Končar s Prevoj pri Šentvidu, praktično tri desetletja prostovoljni gasilec PGD Prevoje – plaketa Občine Lukovica za požrtvovalno, družbeno in društveno koristno delo.

Štefan Cerar iz Krašnje, aktivni član KUD Frana Maslja Podlimbarskega več kot 40 let – plaketa za dolgoletno delo na področju kulture, tako na gledališkem kot tudi likovnem področju.

Marjan Štrukelj iz Krašnje, dolgoletni predsednik Športnega društva Krašnja – plaketa Občine Lukovica za dolgoletno prizadevno delo na športnem področju in za njegov prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.

Monsinjor Mihael Trdin s Češnjic – ob 100-letnici rojstva plaketa Občine Lukovica za njegovo življenjsko delo.

2012

Srebrno priznanje župana občine Lukovica

Franci Capuder iz Lukovice, za uspešno, več kot 20-letno delo, predsednika Moškega pevskega zbora Janko Kersnik in za intenzivno delovanje na področju kulture v Občini Lukovica.

Bronasto priznanje župana občine Lukovica

Janez Močnik iz Cerkelj, za izjemno uspešno sodelovanje z Moškim pevskim zborom Janko Kersnik in za skladbe, ki jih je napisal za slavnostne prilike občine Lukovica in naše države.

David Burbidge iz Velike Britanije, za intenzivno kulturno povezovanje Občine Lukovica z lokalnimi skupnostmi na severu Anglije in za plodovito spletanje vezi med Slovenijo in Veliko Britanijo.

Marinko Pintar iz ??, za zgledno, vztrajno in predvsem spodbudno delo v desetletju petja pri MPZ Janko Kersnik ter za žlahtne kulturne povezave zbora in občine Lukovica.

Igor Velepič iz Domžal, za 15-letno vodenje MPZ Janko Kersnik in za prepoznaven prispevek na kulturnem področju občine Lukovica.

 

2011

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale – sekcija Lukovica, ob 20. obletnici vojne za Slovenijo.

PGD Trojane, ob 100-letnici delovanja in vsestranski prispevek k civilizacijskemu napredku ter priznanje za vse napore pri varovanju človeških življenj in imetja.

Irma Markovšek iz Zgornjih Lok, dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega ter javnega življenja in dela v občini Lukovica.

Peter Vidmar iz Prevoj pri Šentvidu, pritrkovalec,  prispevek k ohranjanju glasbene dediščine slovenskega naroda in prenosu ljudskega izročila mladim rodovom.

Viktor Jemec iz Rafolč, dolgoletno prizadevno delo na šahovskem področju in prispevek k razvoju šaha v občini Lukovica.

2009

Priznanje Občine Lukovica

PGD  Lukovica, ob 120-letnici delovanja in za vsestranski prispevek k civilizacijskemu napredku ter za vse napore pri varovanju človeških življenj in imetja.

PGD Prevoje, ob 120-letnici delovanja in za vsestranski prispevek k civilizacijskemu napredku ter za vse napore pri varovanju človeških življenj in imetja.

Mešani pevski zbor Šentviški zvon, ob 20-letnici aktivnega delovanja in ohranjanja slovenske pesmi in kulturnega življenja v občini Lukovica.

Hokejski klub Prevoje, za 40-letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.

Mihael Andrejka iz Vrhovelj, za dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.

Prejemnika plakete župana Občine Lukovica

Društvu podeželskih žena Lukovica ob 30-letnici aktivnega delovanja in za izjemen prispevek na področju družbenega življenja in dela v občini Lukovica.

Čebelarsko društvo Lukovica ob 90-letnici aktivnega organiziranega dela čebelarjev in Čebelarskega društva v Črnem grabnu.

 

Leto 2008

Zlata medalja župana občine Lukovica

Klemen Gerčar iz Prevoj pri Šentvidu, za vrhunske dosežke na športnem področju v mednarodnem merilu.

Bronasta medalja župana občine Lukovica

Simona Košak (Burkeljca) iz Prilesja, zborovodkinja, za uspešno delo na pedagoško-glasbenem področju na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo.

Plaketa župana Občine Lukovica

Godba Lukovica, za 10 let uspešnega dela in velik prispevek na kulturnem področju v občini Lukovica in izven naših meja.

Mladinski pevski zbor Ciklamen, za osvojeno 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v Olomucu.

2007

Priznanje Občine Lukovica

PGD Krašnja, za 80-letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju gasilske dejavnosti v občini Lukovica.

Zdenka Pengal iz Doba pri Domžalah, za dolgoletno prizadevno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter izjemen prispevek k razvoju šolstva in ugledu občine Lukovica na vzgojno-izobraževalnem področju.

Marjan Kveder iz Rafolč, za dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega življenja in dela v občini Lukovica.

Alojzija Žavbi iz Blagovice, za dolgoletno prizadevno delo na področju humanitarnih dejavnosti in društvenega dela.

Stane Dolinšek z Gradišča pri Lukovici, za ustvarjalnost na kulturnem predvsem igralskem področju,  ki je izrednega pomena tudi za občino Lukovica.

2006

Bronasto priznanje župana občine Lukovica

Karel Leskovec iz Domžal, zborovodja Moškega pevskega zbora Šentviški zvon.

Pavla Jeras iz Krašnje, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja.

Magda Kreft z Vrha nad Krašnjo, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja.

Stanko Pelc s Prevoj pri Šentvidu, KD Janko Kersnik Lukovica.

Miha Urbanija iz Lukovice, KD Janko Kersnik Lukovica.

Franci Capuder iz Lukovice, KD Janko Kersnik Lukovica.

Jure Močilnikar iz Moravč, prvi kapelnik Godbe Lukovica.

 

Plaketa župana občine Lukovica

Kulturno društvo Janko Kersnik Lukovica

Lovska družina Lukovica

Društvo podeželskih žena Blagovica – Trojane

Bronasta medalja župana občine Lukovica

PGD Lukovica – Zdravko Tkalec

PGD Prevoje – Mirko Bergant

PGD Trojane – Anton Lavrač

PGD Blagovica – Milan Florjančič

PGD Krašnja – Brane Močnik

Gasilska zveza Lukovica – Matjaž Markovšek, predsednik

Gasilska zveza Lukovica, Komisija za veterane – Franc Avbelj

2004

Priznanje Občine Lukovica

Moški pevski zbor Lipa Trojane, za dvajset let ubranega prepevanja in razširjanja pevske kulture v občini Lukovica in izven njenih meja.

Društvo rejnic in rejnikov Domžale, za razvoj in skrb kvalitetne rejniške dejavnosti in vzpostavljanje humanih medsebojnih odnosov.

Tone Habjanič s Prevoj pri Šentvidu, za izjemen prispevek na področju športnega in kulturnega delovanja občine Lukovica.

Janez Miklavc iz Lukovice, za konstruktiven in strokoven pristop pri reševanju avtocestnih problemov.

Stanislav Maselj s Prevalj, za ustvarjalnost na kulturnem, predvsem igralskem področju, ki je izrednega pomena tudi za občino Lukovica.

2002

Priznanje Občine Lukovica

Mlekarska zadruga Prevoje, ob 100-letnici in za ponovno oživitev delovanja ter za prizadevnost na področju vračanja premoženja.

Drago Jerman z Brda, za velik prispevek na področju likovnega ustvarjanja ter kulturnega življenja v Občini Lukovica.

Davorin Stupica iz Šentvida pri Lukovici, za dolgoletno prizadevno delo na področju kulturnega in družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.

Priznanje župana Občine Lukovica

Andrej Svete z Brda, za izreden dosežek na humanitarnem področju in ohranjanju kulturne dediščine.

Radovan Kapus, za dolgoletno in uspešno umetniško vodenje Mešanega pevskega zbora Lipa.

Turistično društvo Gradišče, za organizacijo turističnih srečanj in prispevek k lepši urejenosti kraja.

Športno društvo Zlato Polje, za razvoj športne dejavnosti in izjemen prispevek pri izgradnji športnih objektov.

Šahovsko društvo Črni graben, za vzorno sodelovanje z Občino in dosežene uspehe na šahovskih turnirjih.

KUD Fran Maselj Podlimbarski, za uspešno delo na kulturnem področju in izvedbo uprizoritve gledališkega dela »Ubežnik«.

Planinsko društvo Blagovica, za razvoj planinske dejavnosti v občini Lukovica, za odprtje nove poti in razpoznavnost občine v širšem slovenskem prostoru.

Franc Kersnik z Brda, za izreden prispevek k obnovi gradu in odstop zemljišča za Čebelarski center Slovenije na Brdu.

2000

Priznanje župana Občine Lukovica

Športno društvo Krašnja, za vzorno sodelovanje z Občino in organizacijo odmevnih množičnih športnih prireditev.

Jože Vrtovšek iz Blagovice, za prizadevnost pri ohranjanju kulturne dediščine v občini, posebej pri obnovi cerkve sv. Neže na Golčaju.

Tomaž Cerar iz Imovice, za veliko osebno zavzetost pri izpeljavi vseh komunalnih investicij v občini.

Marjan Klopčič iz Male Lašne, za vzorno sodelovanje z Občino in odstop zemljišča za novo vrtino vodovodnega sistema Zlato Polje.

Turistično društvo Preserje, za vzorno sodelovanje z Občino in ohranjanje kmečkih običajev z organiziranjem kmečke olimpijade.

Damjana Pečnik, za strokovno izvedbo spominsko-varstvenih akcij v občini, posebej pri obnovi cerkve sv. Neže na Golčaju.

Krajevna skupnost Rafolče, za prizadevno sodelovanje z Občino in izpeljavo komunalnih investicij.

Alojzij Ravnikar iz Blagovice, za veliko osebno zavzetost in dolgoletno sodelovanje v KS Blagovica.

Odbor za prenovo dvorane, za prizadevnost pri obnovi dvorane kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici.

1998

Priznanja Občine Lukovica

Vera Beguš iz Krašnje, za dolgoletno delo na področju vzgojno-izobraževalnega, kulturnega in družbenega življenja in dela.

Marjan Vesel z Gradišča pri Lukovici, za prizadevno delo na področju družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.

 

Gostinsko podjetje Trojane, za uspešno delo na področju gostinstva in turizma.

Vreme
Občina Lukovica

Pet

15°/25°

Sob

15°/26°

Ned

15°/27°

Pon

16°/28°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine