Razpisi

Na teh straneh se nahajajo aktualni razpisi, javni natečaji Občine Lukovica ter ostale pomembne informacije.


 

RAZPISI

 

Prodaja premočnega premoženja marec 2018 - do 13. 3. 2018

 

Strokovni gradbeni nadzor Razširitev OŠ Brdo - I. faza - do 27. 2. 2018

 

Rekonstrukcija in dozidava ter odstranitev - Gasilski dom Blagovica - do 6. 3. 2018

 

Razširitev OŠ Brdo - I. faza  - do 25. 1. 2018 - podaljšanje roka do 31. 1. 2018, do 10.00 ure. 

 

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb - do 22. 12. 2017

 

Javno naročilo za prenovo mrliške vežice Brdo pri Lukovici - do 28. 11. 2017

 

Javno naročilo za nakup vozil z nizkimi emisijami: kombiniranega vozila, mini busa in tovornega vozila - do 23. 11. 2017

 

Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2017 – II   - javni poziv zaprt

 

Javno naročilo: priprava, tisk in distribucija občinskega glasila Rokovnjač - do 21. 8. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2017 - do 31. 8. 2017 


Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2017 - do 27. 10. 2017

 

Javni poziv pokroviteljstvo župana 2017 - javni poziv ZAPRT

 

Javni razpis garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji - do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2017 - do 22. 8. 2017

 

Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 26. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

 

 

 

 


 

JAVNI NATEČAJI

 

Trenutno ni aktualnih javnih natečajev

 

 


 

OSTALO

 

 

 


Vreme
Občina Lukovica

Čet

-3°/7°

Pet

-3°/9°

Sob

0°/9°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine