Razpisi

Na teh straneh se nahajajo aktualni razpisi, javni natečaji Občine Lukovica ter ostale pomembne informacije.


 

RAZPISI

 

Javni poziv za zbiranje vlog za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »ZAKLADI ČRNI GRABEN« za leto 2018 - do 22. 6. 2018

 

 

Javni razpis za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - do 21. 6. 2018

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2018 - do 22. 8. 2018

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Lukovica - do 8. 6. 2018

 

Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 - do 21. 5. 2018

 

Javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018 -  do 21. 5. 2018

 

Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2018 - do 21. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov za leto 2018 - do 25. 5. 2018

 

Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju za leto 2018 - do 18. 5. 2018

 

Dobava tovornega vozila 4 x 4 - do 25. 4. 2018

 

Izgradnja društvenega doma Krašnja - do 25. 4. 2018

 

Izgradnja poslovilnega objekta Blagovica-Šentožbolt - do 25. 4. 2018

 

Povabilo k oddaji ponudbe za kreditiranje - do 12. 4. 2018

 

Prodaja premočnega premoženja marec 2018 - do 13. 3. 2018

 

Strokovni gradbeni nadzor Razširitev OŠ Brdo - I. faza - do 27. 2. 2018

 

Rekonstrukcija in dozidava ter odstranitev - Gasilski dom Blagovica - do 6. 3. 2018

 

Razširitev OŠ Brdo - I. faza  - do 25. 1. 2018 - podaljšanje roka do 31. 1. 2018, do 10.00 ure. 

 

Javni razpis za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb - do 22. 12. 2017

 

Javno naročilo za prenovo mrliške vežice Brdo pri Lukovici - do 28. 11. 2017

 

Javno naročilo za nakup vozil z nizkimi emisijami: kombiniranega vozila, mini busa in tovornega vozila - do 23. 11. 2017

 

Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2017 – II   - javni poziv zaprt

 

Javno naročilo: priprava, tisk in distribucija občinskega glasila Rokovnjač - do 21. 8. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2017 - do 31. 8. 2017


Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2017 - do 31. 8. 2017 


Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2017 - do 27. 10. 2017

 

Javni poziv pokroviteljstvo župana 2017 - javni poziv ZAPRT

 

Javni razpis garancij za bančne kredite podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji - do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2017 - do 22. 8. 2017

 

Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2017 - do 26. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

Javni razpis za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017 - do 22. 5. 2017

 

 

 

 

 


 

JAVNI NATEČAJI

 

Trenutno ni aktualnih javnih natečajev

 

 


 

OSTALO

 

 

 


Vreme
Občina Lukovica

Pet

15°/25°

Sob

15°/26°

Ned

15°/27°

Pon

16°/28°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine