V občini Lukovica je Uroš Drobež zamenjal Roka Penca in je zaposlen kot višji svetovalec za gospodarske javne službe in odgovorna oseba za pregled del in razporejanje dela v režijskem obratu. Povprašali smo ga, kako mu je v novem delovnem okolju všeč, kakšno je stanje, kako so ga sprejeli sodelavci, itd..

 

Predstavitev v parih stavkih:
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir geodezije. V preteklosti sem vodil gospodarski družbi s področja inženirskih dejavnosti, tehničnega svetovanja in geodetskih storitev. Pridobil sem tudi mnogo delovnih izkušenj s področja urejanja nepremičninske problematike, vodenja projektov in odnosov s strankami, sem tudi sodni izvedenec s področja geodezije. Sem poročen in oče dveh otrok, z navihanima hčerkama in ženo v zadnjem času tudi preživljam večino prostega časa, tako da za hobije (glasbo, fotografiranje in gorništvo) žal ni več toliko časa, kot bi ga želel.

 

Stanje del v občini Lukovica ob prevzemu tekočih zadev:

Ob prevzemu delovnih zadolžitev ni bilo obilice časa za aklimatizacijo, takoj je bilo potrebno pristopiti k usklajevanju del pri zaključevanju gradnje kanalizacije za odpadno vodo in investicijska vzdrževalna dela v Spodnjih Praprečah, izgradnje vodovoda na Stranski ulici in Rafolčah. Ob tem bi se zahvalil predhodniku za kvalitetno vodenje in koordiniranje teh investicijsko zelo zahtevnih projektov. Hkrati je bilo potrebno nemudoma pričeti s koordiniranjem del pri pridobivanju projektne dokumentacije za večje projekte, ki se bodo pričeli v letošnjem in prihodnjem letu. Naj med njimi izpostavim predvsem večje in zahtevnejše projekte kot so izgradnja kanalizacije, vodovoda in rekonstrukcija ceste Imovica - Prevalje, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Zgornjih Praprečah, Gradišču, rekonstrukcija večjega števila odsekov dotrajanih cest in asfaltiranje določenih makadamskih odsekov.

Je delo na upravi občine tako, kot ste si ga predstavljali?

Po slabih dveh mesecih dela mi je popolnoma jasno, da me čakajo zelo zahtevne in raznovrstne naloge. Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev je problematično že samo vzdrževanje zelo razvejanega infrastrukturnega omrežja v občini Lukovica. Potrebno je tudi nadaljevati izgradnjo kanalizacijskega sistema za odpadno vodo na območju aglomeracij v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica, investicijskih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu, izgradnjo kritičnih odsekov cest in sanacijo posameznih plazovitih območij kot posledico izjemno težkih geoloških pogojev, ki so značilni za večji del Črnega grabna. Ob navedenem je moja naloga tudi koordiniranje dela Režijskega obrata, kjer pa moram poudariti, da so me fantje in dekle z Režijskega obrata lepo sprejeli in so mi v veliko pomoč pri uvajanju v moje nove delovne zadolžitve.

  

Je prostor za izboljšanje? Kje?

Vedno je prostor za izboljšanje in optimizacijo delovnih procesov. Na področju investicij izpostavljam predvsem gospodarno porabo sredstev in vključevanje javnosti v vseh fazah izvedbe projektov. Želel bi si predvsem več komunikacije s krajevnimi skupnostmi, saj brez sodelovanja širšega kroga ljudi pri odločanju ni mogoče pričakovati zadovoljstva končnih uporabnikov infrastrukture, pa naj gre za vzdrževanje le-te ali pa novogradnje.

 

Vizija?

Moja vizija se verjetno bistveno ne razlikuje od vizije Občine in občanov. Seveda je pomemben razvoj na področju cestne in komunalne infrastrukture ter druge infrastrukture. Konec koncev pa si vsi želimo, da bi bili občani ponosni na svoj kraj, da bi tu radi živeli in bi se (nenazadnje) še naprej ohranjal trend rasti prebivalstva. Vsekakor se zavedam, da imamo v občinski upravi veliko odgovornost za zadovoljevanje potreb in želja občanov, pričakujem pa tudi razumevanje, da vseh želja zaradi omejenosti sredstev pač ni mogoče takoj uresničiti, ampak je včasih potrebno nekaj potrpežljivosti.

Vreme
Občina Lukovica

Pet

15°/25°

Sob

15°/26°

Ned

15°/27°

Pon

16°/28°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine