Obvestila

Občina Lukovica je v začetku leta 2018 na podlagi določil 218c. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 -

uradno prečiščeno besedilo, 14/05, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15, 61/17 - GZ, 66/17 - odl. USGO-1) in 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16) tako kot vsako leto za namen posodobitve podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani pristojne Geodetske uprave Republike Slovenije pridobila podatke iz uradne evidence registra nepremičnin.

Pri pregledu teh podatkov je Občina zaznala, da so bile pri številnih stavbah v zadnjem letu 2017 posodobljene površine, ki imajo za posledico tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo). Geodetska uprava Republike Slovenije je namreč v preteklem letu izvedla množični popravek površin stavb na območju občine Lukovica, za katere je na podlagi lastnih izvedenih analiz ugotovila, da podatki, vpisani v uradne evidence, ne predstavljajo dejanskega stanja. Ob izvedbi spremembe podatkov je Geodetska uprava Republike Slovenije obvestila vse lastnike nepremičnin z navedbo, naj vpisane podatke preverijo in v primeru nestrinjanja z njimi posredujejo točne podatke.

Prav tako je Občina pri pregledu s strani Geodetske uprave Republike Slovenije zaznala, da nekatere stavbe na območju občine Lukovica ne izkazujejo dejanskih podatkov o njihovih površinah, kot izhaja iz stanja v naravi. Pri tem poudarjamo, da podatke o površini stavb vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (in ne Občina Lukovica), kateri so lastniki nepremičnin dolžni na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin posredovati točne podatke.

Ker trenutno vpisani podatki v registru nepremičnin ne izkazujejo dejanskega stanja, bo Občina Lukovica pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018 uporabila podatke lastnih evidenc oziroma bo uporabila podatke pristojne Geodetske uprave Republike Slovenije, v kolikor bodo zavezanci Geodetski upravi RS predlagali vpis točnih podatkov.

Ker Občina meni, da s strani Geodetske uprave Republike Slovenije vpisani podatki niso nujno povsem točni, smo tako dne 24.1.2018 na naslove zavezancev za 196 stavb na območju občine posredovali poziv za uskladitev teh podatkov, na podlagi katerih bo Občina Lukovica v letu 2018 izvedla odmero nadomestila.

Zavezance tako pozivamo, da ob prejemu poziva opravijo naslednje korake po spodnjem vrstnem redu:

1.      Preverijo podatek o površini stavbe na posredovanem prikazu stavbe, ki je priloga posredovanega poziva. Površino je potrebno preveriti in primerjati z dejanskim stanjem v naravi.

2.      V primeru, da prihaja do odstopanja v površini stavbe, morajo zavezanci podatek najprej uskladiti pri pristojni Geodetski upravi RS, Geodetska pisarna Domžale, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale.

3.      Ko zavezanci uskladijo podatek pri pristojni Geodetski upravi RS, o tem takoj obvestijo Občino Lukovica na telefon (01/729-63-18, ga. Katka Bohinc) ali preko e pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

4.      V kolikor se zavezanci s posredovanimi podatki strinjajo, podatkov ni potrebno spreminjati.

Občinska uprava

Vreme
Občina Lukovica

Pet

15°/25°

Sob

15°/26°

Ned

15°/27°

Pon

16°/28°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine