Obvestila

Sporočamo Vam predvidene cestne zapore na občinskih deloviščih v decembru 2017:
- Imovica:
    Zapora Šentvid – križišče Imovica – Prevalje – Videm:

Občina Lukovica je pričela z zbiranjem podatkov o dogodkih in prireditvah, ki bodo potekale v koledarskem letu 2018 za objavo v javnih medijih in drugih promocijskih publikacijah.

 

Zbirajo se podatki o dogodkih in prireditvah, ki jih bodo zveze, društva, združenja in ostale neprofitne organizacije izvajale v prihajajočem koledarskem letu.

 

Podatki o prireditvi ali dogodku morajo za umestitev v koledar prireditev vsebovati vsaj naslednje podatke:

datum prireditve,
naziv prireditve,
lokacija (kraj) prireditve,
kratek opis prireditve (npr. kulturni program, družabno srečanje, sejem, športno tekmovanje,…),
podatek o organizatorju (naziv organizatorja, ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka, elektronski naslov, spletna stran).


Občina Lukovica je pripravila Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Morebitne pripombe ali dopolnitve pošljite na elektronski naslov občine najkasneje do 23. 12. 2017.


Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 6.11.2017 sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA.

 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti so na vpogled pri pristojni službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.


Danes je izšla novembrska številka glasila Rokovnjač. V tiskani izdaji je pri postavitvi prišlo do tehnične napake in izpada dela besedila pri uvodniku župana Mateja Kotnika. V imenu uredniškega odbora se za napako opravičujemo. Spodaj objavljamo celotni županov uvodnik.

 

Leon Andrejka

odgovorni urednik glasila Rokovnjač

 


Vreme
Občina Lukovica

Sob

1°/3°

Ned

-3°/1°

Pon

-6°/1°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine