mala17mala2mala13mala5Grad Brdomala4mala7mala25mala11mala15
Razpisi

RAZPISI

Prvi javni poziv za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2014 - do 25. 4. 2014 do 12.00 ure

 

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti za leto 2014, ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna - do 25. 4. 2014 do 12.00 ure

Obrazec za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti za leto 2014

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2014, ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna - do 25. 4. 2014 do 12.00 ure

Obrazec za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2014

 

Ponovljen javni poziv za izbor upravičencev do sofinanciranja in oglaševanja turističnihi produktov na območju Srca Slovenije na tujih trgih v letu 2014 - do 2. 4. 2014 do 10.00 ure

 

Zbiranje ponudb po odprtem postopku za objekt ¨Obnova objekta kulturnega doma, Stari trg 1¨ - 31. 3. 2014

 

ENERGETSKA SANACIJA OŠ Janka Kersnika in POŠ Krašnja  - do 4. 2. 2014

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR UPRAVIČENCEV DO SOFINANCIRANJA PROMOCIJE IN OGLAŠEVANJA TURISTIČNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU SRCA SLOVENIJE NA TUJIH TRGIH V LETU 2014 - do 3. 2. 2014

 

JAVNI RAZPIS za zagotavljanje tehnične pomoči na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014 - 28. 2. 2014


JAVNI RAZPIS za subvencioniranje naložb v kmetijska gospodarstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
- 2. 6. 2014


JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev s področja turizma iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014 - 21. 4. 2014


JAVNI RAZPIS o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
- 7. 4. 2014

 

 


 

Najpogostejše napake prijaviteljev na Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica.

 


 

 

JAVNI NATEČAJI

 

Javni natečaj za izbiro ponudnikov tematskih integralnih turističnih produktov

 

 


Razpisi