Vloga za oprostitev plačila NUSZ za zavezance z nižjimi dohodki (prejemniki socialne pomoči)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA