SKLEP O SPREJEMU INFORMACIJE O PRIZADEVANJIH OBČINE LUKOVICA ZA ODKUP DELA »PUNGARTNIKOVE HIŠE« V LUKOVICI