Priloga k zahtevi za izdajo mnenja za nezahtevne objekte (priloga 6)