SKLEP O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO DELNIC BANKE DOMŽALE, KI JIH IMA V LASTI OBČINA LUKOVICA