SKLEP O SPREJEMU DOPOLNJENEGA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA L10 LUKOVICA - SEVER