SKLEP O SPREJEMU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005 IN ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2005