SKLEP O SPREJEMU SOGLASJA ZA PRODAJO SOLASTNINSKEGA DELEŽA OBČINE LUKOVICA PRI VETERINI KAMNIK, D.O.O.