SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LUKOVICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2010