SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ