SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI LUKOVICA V PRVI OBRAVNAVI