Društvo upokojencev Lukovica

Marijana Grošelj - predsednica
du.lukovica@gmail.com
Stari trg 1, 1225 Lukovica