Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2016-03 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2015