Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-01 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2014