Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-02 - Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014