Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 2015-03 - Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Rafolče za leto 2014