Predstavitev projekta povečanja OŠ Janka Kersnika Brdo

17