Končno poročilo o opravljenem nadzoru št. 01-2017 - Izvedba nadzora proračuna in zaključnega računa OL za leto 2016