Delna in ob posameznih dneh tudi popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste JP 735 - 131 - Čeplje - Znojilo - Gostinčar

2. 11. 2018 Izbrisan U. 290