Ureditev večnamenskih prostorov v društvenem domu Krašnja

Podatki o financiranju