Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik komisije Tomaž Prohinar
  • namestnik predsednika Tomaž Andrejka
  • član Anton Pogačar
  • članica Mojca Stoschitzky
  • članica Marjetka Vrbnjak

Mandatno obdobje 2018 do 2022

20.11.2019 ob 18.00
17.06.2019 ob 17.30
15.05.2019 ob 18.00
21.01.2019 ob 18.00
14.01.2019 ob 19.00
09.01.2019 ob 19.00
03.01.2019 ob 17.00