MoPZ Janko Kersnik zapel v Klubu Turenček v Dolu

22. 1. 2019 Izbrisan U. 215