Vreme ponovno pokazalo svoje zobe v Trnjavi

4. 7. 2019 Občinska U. 667