Vreme ponovno pokazalo svoje zobe v Trnjavi

4. 7. 2019 Izbrisan U. 633