Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve na delu območja UN B1 Blagovica (omogočanje začasne rabe prostora)

21. 8. 2019 Tatjana S. 334