Stališča do pripomb in predlogov javnosti na Elaborat lokacijske preveritve na delu območja UN B1 Blagovica (omogočanje začasne rabe prostora)

20. 9. 2019 Tatjana S. 62