Delna zapora občinske ceste s parc. št. 955/1 k.o. Prevoje, kategorizirana cesta z oznako LC 235 061 Prevoje - Škocjan - Zupanova ulica

29. 11. 2019 Jasna S. 199