Občina Lukovica

Stari trg 1, 1225 Lukovica
mag. Olga VRANKAR
SI19246331
5880491000
SI56 0110 0010 0006 839
BSLJSI2X
SI56 0110 0468 0309 106
SI11 75671-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 729 63 00
info@lukovica.si
Povezava
Povezava
Povezava

Predstavitev

1995
74,88
66
6293
Centralni register prebivalstva
Povezava