Dela operacije »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja« zaključena

09.04.2020 Katka B. (OBČINSKA UPRAVA) 276