Javno naznanilo - javni posvet in razgrnitev osnutka izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije v naselju Spodnje Koseze

19. 6. 2020 Tatjana S. 191