Javno naznanilo - javni posvet in razgrnitev osnutka izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Drčar v naselju Gradišče pri Lukovici

5. 1. 2021 Tatjana S. 197