Poštne znamke za misijone

14. 3. 2021 Izbrisan U. 157