Vloga za izdajo lokacijske informacije (gradnja objektov, druga dela na zemljiščih in objektih)