Delna zapora občinske kategorizirane ceste z oznako LC072041 Rova - Dolenje - Šentvid in JP735950 Rafolče 8

17. 6. 2021 Jasna S. 60