Pri cerkvi Karmelske Matere božje na Češnjicah obeležili 30 letnico samostojne Slovenije

21. 6. 2021 Izbrisan U. 113