Delna zapora občinske kategorizirane ceste z oznako JP735931 Podpeč - Zapora se podaljša do 6.11.2021

27. 8. 2021 Jasna S. 148