Obvestilo gostinskim obratom in kmetijam o podaji obrazcev o prijavi obratovalnega časa

10. 1. 2022 Izbrisan U. 49