Izbira se najlepša in najbolj gostoljubna slovenska mesta, vasi, kraje, kampe, glampinge, hostle, bencinske servise Petrol in tematske poti ter mestna, trška in vaška jedra

1. 6. 2022 Občinska U. 103