Ljubljanska urbana regija v novi perspektivi z vizijo Inovativna. Zelena. Povezana.

30. 6. 2022 Občinska U. 60