Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

27. 7. 2022 Občinska U. 88