Slovesnost ob 79-letnici ustanovitve VI. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade "Slavka Šlandra"

28. 7. 2022 Občinska U. 167