Ažuriranje podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

4. 11. 2022 Katka B. 328