Ljubljanska urbana regija tudi prihodnja štiri leta učinkovito povezana za uresničevanje trajnostnega razvoja regije

15. 2. 2023 Občinska U. 271