V marcu odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

23. 3. 2023 Marija P. 104