Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta leta 2023

10. 10. 2023 Katka B. 131