Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

10. 10. 2023 Katka B. 197